Behandlinger og tilbud

Børne og Unge Center Vejle Fjord er en socialpædagogisk specialinstitution for børn og unge i alderen 4-18 år. Vi løser opgaver både ved døgnophold og ved indsatser hjemme ved familierne.

Vi har flere døgnafdelinger, der har hver sit kendetegn afhængig af opgaven. Vi leverer pædagogiske indsatser fra tidsbegrænsede og målfokuserede indsatser
med familien i centrum til længerevarende behandlingsafdeling i tæt samarbejde med familierne. Vi udfører ambulante indsatser i familier, netværk, plejefamilier og skoler, efterværn, udslusning, støttet og overvåget familiesamvær.

Vi laver særligt tilrettelagte indsatser afhængig af barnet og familiens behov.

På Børne og Unge Center Vejle Fjord har vi en intern skole, Solvejskolen, der også modtager eksterne elever. På Solvejskolen går der børn, som har brug for en særlig tilrettelagt undervisning og socialpædagogisk indsats i mindre grupper.

Vi involverer og støtter forældre og netværk så meget som muligt og på en måde, som er befordrende for barnets udvikling og familiens samspil.