SÆRLIG FOKUSERET UDVIKLINGSARBEJDE
- på døgnafdeling

Nogle børn befinder sig i så usikre situationer, mistrives og/eller mangler grundlæggende livsfærdigheder i sådan en grad, at de har brug for en særlig socialpædagogisk indsats over længere tid. Børne og Unge Center Vejle Fjord har fem døgnafdelinger, som kan lave særlig fokuserede udviklingsforløb.

DØGNAFDELINGER

Børne og Unge Center Vejle Fjord har fem døgnafdelinger til langtidsanbringelser - Udsigten, Stjernen, Satellitten, Lille Perlen og Opvækstafdelingen. Her kan voksne, uanset barnets afvisninger, professionelt, fokuseret, engageret og vedvarende forsøge at etablere et frugtbart og nærende samspil med barnet/børnene, som kan bidrage til at udfylde udviklings- og samspilsmæssige huller.

Døgnafdelingerne har forskellige lokationer. Udsigten og Lille Perlen ligger på Børne og Unge Center Vejle Fjords naturskønne grund i det østlige Vejle. Stjernen og Satellitten ligger i det naturskønne og gode lokalmiljø i Brejning. Opvækstafdelingen er i et almindeligt en-families-hus, som ligger på en villavej i Vejle. Alle afdelinger er indrettet hjemligt med stuer, køkken, bad og hvert barn har sit eget værelse.

MÅLGRUPPE

Normalbegavede børn og unge i alderen 7-18 år, der mistrives og udviser betydelig kontakt-, udviklings- og adfærdsvanskeligheder og som har behov for omsorg og massiv støtte til trivsel og udvikling over en længere periode. Det er børn, der har brug for en særlig specialpædagogisk indsats for sætte gang i en udviklingsproces.

FORMÅL

  • At bringe barnet i en position, hvor det føler sig næret og understøttet af frugtbare relationer således, at en alternativ identitet og en bred vifte af livsfærdigheder kan udvikles over tid.
  • At støtte og inspirere barn, familie og netværk til at finde meningsfulde veje at gå – også efter opholdet på Børne og Unge Center Vejle Fjord.

INDHOLD

I forbindelse med visitation indsamles de første brikker til forståelse for barnets udviklingshistorie, ressourcer og vanskeligheder. Med afsæt i relevant baggrundsviden, daglige erfaringer og i løbende dialog med barnet, familie og netværk designes glædesfyldte, meningsfulde og lærerige dage. Familie og netværk vil løbende blive værdsat og involveret som partnere i deres barns liv og udvikling.

Der lægges vægt på, at skabe et varmt, nærværende og stabilt miljø med engagerede og troværdige voksne, som giver barnet passende medspillende modspil. Hverdagen vil være tydelig, genkendelig og nærme sig den rytme, der er i en familie. Som en naturlig del af hverdagslivets samvær, gøremål og aktiviteter udvikles og trænes såvel mere grundlæggende livsfærdigheder som alderssvarende kompetencer. Der er både fælles og individuelt planlagte aktiviteter, som børnene er med til at bestemme. Barnet involveres i egne udviklingsmål og der arbejdes målrettet med disse i hverdagen jf. handleplanen.

METODE

Med anerkendende, involverende og mentaliserende forholdemåder ønsker vi at udvikle barnets modenhed, selvværd og identitet, sociale kompetencer og håndtering af følelser. Vi tager afsæt i det enkelte barns individuelle ressourcer og understøtter den fortsatte udvikling gennem en sund hverdagsstruktur med skolegang, fritidsinteresser og forankring i det omkringliggende samfund.

SKOLEGANG

En velfungerende skolegang er et helt centralt element i et godt børneliv og der lægges afgørende vægt på, at barnet får en glædesfyldt, lærerig og stabil skolegang. Barnet opretholder så vidt muligt sin sædvanlige skolegang, men kan også gå på BUCVF’s interne skole - Solvejskolen.

Læs mere om Solvejskolens ved at følge dette link: Mere om Solvejskolen

PRIS (2023):

Døgntakst: 3.558,-kr.
Skoletilbud på Solvejsskolen: 1.241,-kr. pr. dag.

GEM/PRINT VORES TILBUD

Vil du gerne gemme eller printe information om vores døgnafdelinger, så kan du hente en PDF-fil ved at følge dette link:

Tryk her