INDIVIDUELT TILRETTELAGT INDSATS

Hvert menneske og hver familie er forskellig og derfor kan det være nødvendigt at lave en særlig tilrettelagt indsats.

Børne og Unge Center Vejle Fjord designer gerne en helt særlig tilrettelagt indsats omkring det enkelte barn og dets familie, sammen med familierådgiver, familie og netværk – såfremt et af de eksisterende tilbud ikke matcher behovet.

Hvert menneske og hver familie er forskellig, og derfor kan det være nødvendigt at lave en særlig tilrettelagt indsats. De omstændigheder der er for det konkrete barn eller barnets familie, kan bekymre familierådgivningen så meget, at der skal en indsats til jf. Serviceloven. Vi stiller gerne vores ekspertise til rådighed for drøftelse og sparring, da det kan være svært at definere, hvilken indsats der skal til. Her udarbejder vi beskrivelser af samspillet i familien, såfremt familierådgiveren har behov for det.

Vi bruger vores specialiserede faglige viden, metoder og erfaring til at konstruere den støtte og hjælp, som det enkelte barn, søskendegruppe og familie har brug for – og som familierådgiveren beder os om.

Vi har erfaring med:

  • Beskrivelse af samspilsmønstre i familier og mellem søskende.
  • Støtte til barn og familie med det formål at få barnet til at komme kontinuerligt i skole.
  • Udslusning fra døgnafdeling til egen bolig/bofællesskab.
  • Udslusning fra Solvejskolen til almene skoletilbud.
  • Efterværn.

INDHOLD

Med afsæt i relevant baggrundsviden, erfaringer og i løbende dialog med barnet og familien designes den indsats, der skal til, så alle får glædesfyldte, meningsfulde og lærerige dage.

METODE

Med anerkendende, involverende og mentaliserende forholdemåder sættes der fokus på at løse opgaven, som familierådgiveren har bestilt. Der bygges systematisk videre på de individuelle ressourcer. Disse understøttes sædvanligvis af en sund hverdagsstruktur med skolegang,  fritidsinteresser og god kontakt med lokalsamfundet, frugtbare samspilsmønstre i hjemmet samtidig med, at familie og netværk rustes til at tage mere og mere over.

 

GEM/PRINT VORES TILBUD

Vil du gerne gemme eller printe information om Individuelt Tilrettelagt Indsats, så kan du hente en PDF-fil ved at følge dette link:

Tryk her