DØGNAFDELING KÆRNEHUSET - autismespektrumsforstyrrelser

Kærnehuset er en behandlingsafdeling for 6 børn og unge (8-14 år ved indskrivning) med autismespektrumsforstyrrelser, ADHD mv.

Kærnehuset ligger i et selvstændigt hus på Børne og Unge Centrets dejlige naturskønne grund. Det giver mange muligheder for oplevelser og aktiviteter. Kærnehuset er hjemligt indrettet med stue, køkken, bad og hvert barn har sit eget værelse.

FORMÅL

  • At finde måder at indrette barnets omgivelser på, hvad angår indretning, lys, lyd, dagsrytme, oversigter mv., så barnet bedre kan håndtere indtryk og navigere rundt i sin dagligdag.
  • At bistå barnet i udviklingen af en bred vifte af livsfærdigheder ved at udnytte hverdagens læringsmuligheder.
  • At opdyrke og styrke barnets netværksressourcer, så betydningsfulde aktører i barnets liv udvikler større forståelse for, hvorfor barnet reagerer som det gør, og hvorfor det skal have anderledes og måske mere hjælp end andre børn.
  • At styrke barnets identitet og egen forståelse for, hvorfor det reagerer som det gør, og hvorfor det skal have anderledes og måske mere hjælp end andre børn.
  • At støtte og inspirere barn, familie og netværk til at finde meningsfulde veje at gå i taklingen af udfordringer – også efter opholdet på Børne og Unge Center Vejle Fjord.

INDHOLD

I forbindelse med visitation indsamles de første brikker til forståelse for barnets udviklingshistorie, ressourcer og vanskeligheder. Med afsæt i relevant baggrundsviden, daglige erfaringer og i løbende dialog med barnet samt familie og netværk designes glædesfyldte, meningsfulde og lærerige dage. Familie og netværk vil løbende blive værdsat og involveret som partnere i deres barns liv og udvikling. Hver 6. måned afholdes statusmøde med forældre og rådgiver, hvor indsatsen evalueres og udviklingsmål fastsættes. Inden mødet modtager rådgiver en statusrapport.

På Kærnehuset lægger vi vægt på at skabe et varmt, nærværende og stabilt miljø med engagerede og troværdige voksne. Hverdagen der tilpasses hvert enkelt barn gøres tydelig, forudsigelig og overskuelig gennem individuelle dags- og ugeplaner, samt piktogrammer over hverdagens gøremål. Hverdagens rytme minder om en families og børnene deltager i madlavning, oprydning, aktiviteter og fritidsinteresser ud fra en konkret vurdering af interesser, kompetencer og læringspotentialer. Vi arbejder målrettet og med afsæt i relevant viden på at styrke barnets motorik, fysiske velvære, sociale kompetencer, håndtering af følelser og behov, samt forståelse for eget handicap.

Vi lægger vægt på, at det enkelte barn jævnligt har mulighed for at opleve nærvær, fordybelse og ro sammen med en enkelt voksen. Barnet har f.eks. 3 timers individuel udviklingstid pr. uge med en medarbejder, hvor der kan ”hænges ud” og/eller snakkes om oplevelser, udviklingsmål og hvad næste skridt kan være.

SKOLEGANG

En velfungerende skolegang er et helt centralt element i et godt børneliv, og der lægges
afgørende vægt på, at barnet får en glædesfyldt, lærerig og stabil skolegang.

PRIS (2023)

Døgntakst: 3.889,- kr.

 

GEM/PRINT VORES TILBUD

Vil du gerne gemme eller printe information om døgnafdeling Kærnehuset, så kan du hente en PDF-fil ved at følge dette link:

Tryk her