PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK UDREDNING
 - hvad skal der til?

Børne og Unge Center Vejle Fjord udarbejder en pædagogisk psykologisk udredning i løbet af et døgnophold af 3 måneders varighed.

For at sikre stabilitet i barnets liv under en anbringelse, kan barnet fortsætte i sin skole, såfremt afstanden tillader det.

Hvis ikke, er det muligt at gå i vores interne skole under forløbet. PPR/skoleafdelingen skal godkende skoleplaceringen.

FORMÅL

At afdække barnets/den unges kompetencer og vanskeligheder bredt således, at der gives et kvalificeret bud på barnets/den unges behov ift. iværksættelse af eventuelle foranstaltninger for at komme i trivsel og i en positiv udvikling.

INDHOLD

Barnet/den unge bliver observeret og arbejdet med i:

 • et anerkendende og omsorgsfuldt miljø med engagerede, nærværende, tydelige og troværdige voksne.
 • en forudsigelig og overskuelig hverdag, der skaber ro og genkendelighed.
 • en hverdag med tydelig struktur og rutiner, samt en rytme, der minder om en families.
 • et forpligtigende fællesskab med andre, hvor der arbejdes målrettet med sociale kompetencer.
 • forskellige aktiviteter – individuelle og fælles
 • et ressourcefokuseret miljø.

Der bliver løbende afholdt tværfaglige møder, hvor der bliver fulgt op på observationer og fokuspunkter. Forvaltningen modtager en pædagogisk psykologisk rapport efter 2½ måned og der afholdes et afsluttende møde efter 3 måneder. Der udarbejdes en pædagogisk observationsrapport, en psykologisk undersøgelse samt en pædagogisk psykologisk sammenfatning på baggrund af observationer, samtaler og aktiviteter gennem de første 2 måneder. Forvaltningen får det skriftlige materiale 2½ måned efter indskrivning og 3 måneder efter indskrivningsdagen afholdes et opfølgende møde, hvor forvaltningen har taget stilling til fremtidige foranstaltninger for barnet/den unge.

Barnet/den unge bliver under forløbet pædagogisk observeret og beskrevet ud fra følgende områder:

 • Udvikling og adfærd - herunder:
  • Fremtoning og alment funktionsniveau
  • Sproglig og kognitiv udvikling
  • Sociale kompetencer og kontakt
  • Følelsesmæssig udvikling og jeg-opfattelse
 • Familieforhold
 • Skoleforhold
 • Sundhedsforhold
 • Fritidsforhold
 • Sammenfatning

PRIS (2022)

Pris: 55.344,-kr for pædagogisk psykologisk vurderingsophold plus almindelige døgntakst på den pågældende afdeling. 

Døgntakst 3.558,- kr. (2023 pris)

 

GEM/PRINT VORES TILBUD

Vil du gerne gemme eller printe vores information om Pædagogisk Psykologisk Udredning, så kan du hente en PDF-fil ved at følge dette link:

Tryk her