SØSKENDEGRUPPER

- kan blive sammen hos os

Uheldige omstændigheder, som kaos/opbrud i familier eller plejefamilier kan bevirke, at søskende er i risiko for at blive skilt fra hinanden eller miste jævnlig kontakt.

Børne og Unge Center Vejle Fjord har erfaring med søskendegrupper og gode muligheder for at skræddersy tilbud til søskende eller søskendeflokke.

Børne og Unge Center Vejle Fjord kan støtte søskendesamvær på forskellige måder:

Hvis der er brug for at skabe et mødested, hvor søskende kan tilbringe tid sammen, kan vi lægge hus, omgivelser og voksenstøtte til. Børne og Unge Center råder over et særligt Samværshus, der ligner en helt almindelig, hyggelig familiebolig med stuer, køkken, værelser mv.

Søskendesamvær kan også handle om, at et søskendepar eller en søskendeflok får følgeskab af en voksen på en udflugt eller til besøg hos familie eller andre.

Hvis der er brug for at anbringe en større søskendeflok, har vi plads til at etablere en særlig afdeling – både for en længere eller kortere periode. Vi kan etablere en søskendeafdeling med kort varsel i en større lejlighed i et af vores huse. Lejligheden vil blive indrettet hjemligt med stue, køkken, bad og hvert barn har som udgangspunkt sit eget værelse – dog afhængig af antallet af søskende.

FORMÅL

  • At sikre at en søskendegruppe forbliver sammen i forbindelse med en anbringelse.
  • At sikre at søskende opretholder kontakt med hinanden på trods af opbrud og kaos i familie- eller boligsituation.
  • At afdække eller udvikle samspillet mellem søskende.

INDHOLD

I tilfælde hvor børnene bor sammen på søskendeafdelingen, vil hverdagen være tydelig, genkendelig og nærme sig den rytme, der er i en familie. Der er faste ugentlige aktiviteter – både fælles og individuelt planlagte, som børnene er med til at bestemme.

Der arbejdes på, at det enkelte barn får opbygget den tillid der skal til for, at det kan tage imod den hjælp og guidning, det har brug for.

Uanset opgavens omfang og formål lægges der vægt på, at skabe et varmt og stabilt miljø med nærværende, engagerede og troværdige voksne. Børnene deltager i hverdagens gøremål og planlagte begivenheder ud fra en konkret vurdering af aktuelle kompetencer.

OPFØLGNING

Afhængig af opgavens karakter afholdes kontinuerlige møder med forældre og familierådgiveren. Inden mødet udarbejdes en rapport, som sendes til familierådgiveren og forældrene.

FORÆLDRE

Vil du læse om, hvordan vi arbejder med forældre involvering, kan du følge dette link:

Tryk her

SKOLEGANG

Vi ligger stor vægt på, at skabe en sund døgnrytme og en stabil lærerig skolegang for børnene. Barnet/børnene kan gå på Solvejskolen eller i sin oprindelige skole, hvis afstanden tillader det.

PRIS (2023)

Døgntakst: 3.558,- kr.

 

GEM/PRINT VORES TILBUD

Vil du gerne gemme eller printe information om vores tilbud til søskende, så kan du hente en PDF-fil ved at følge dette link:

Tryk her