VEJEN FREM
- Tids- og målfokuseret indsats

VEJEN FREM er en særlig intensiv indsats, der involverer børn, deres familier og netværk i forenet løsning af udfordringer, så der skabes grundlag for, at et mere ønskværdigt børne- og familieliv kan udvikle sig.

VEJEN FREM er en særlig tidsbegrænset og målfokuseret indsats, som består en veldefineret ramme og systematik i forhold til dokumentationen og pædagogisk metode. Empowerment-tanken er helt central i det pædagogiske arbejde med familierne i et VEJEN FREM-forløb. Familierne får støtte til at arbejde med de målsætninger, som de selv sætter.

 

Vores 'VEJEN FREM' kombinationsindsats har dokumenteret effekt i form af, at børnene efter et VEJEN FREM-forløb kommer i mindre indgribende foranstaltninger. Læs mere om effekten af VEJEN FREM på dette link:

Effekten af VEJEN FREM

Vil du vide mere om, hvordan vi arbejder med tids- og målfokuseret indsats i vores koncept VEJEN FREM, så følg dette link:

Læs mere  

VEJEN FREM - en livsfortælling og en metode

BUCVF har også skrevet en bog om VEJEN FREM med det formål at udbrede kendskabet til VEJEN FREM samt dokumentere effekten og familie-behandlingsmetoden.

Bogen skildrer både en barsk livsfortælling samt, hvordan mor og datter oplever VEJEN FREM-forløbet, og den forandringen det har skabt i deres liv.

Fremfor alt beskriver bogen de unikke inddragelsesbaserede elementer i metoden, der opleves som særlig effektive og meningsfulde for både familierne og de professionelle på døgnafdelingen, i netværksgruppen, i den kommunale forvaltning, i skoleregi samt alle andre, der er inddraget i et VEJEN FREM-forløb.

Hvis du er interesseret i bogen, så kontakt Signe Ambrosius på mail: siaha@vejle.dk.

'VEJEN FREM' PÅ FIRE MÅDER

VEJEN FREM indsatsen kan forløbe på fire forskellige måder afhængigt af, hvad barnet og familien har behov for:

VEJEN FREM - kombinationsindsats i 2 faser

Tilbuddet består af:

 • ½ år døgnanbringelse og familieindsats
 • ½ år fortsættelse i familien efter hjemgivelse.


Barnet sikres en midlertidig sikker base udenfor familien samtidig med, at der arbejdes målrettet med at udvikle samspillet mellem barn og forældre, samt forbedre de forhold, der tilsammen skaber et godt og udviklende børneliv.

Målet er at barnet efter ½ år kommer hjem eller i et mindre indgribende tilbud.

FORMÅL

 • At involvere barn, familier og netværk i udformning af målrettet og skræddersyet indsats.
 • At skabe en midlertidig sikker base for barnet på Perlen, hvorfra der kan sættes gang i en positiv udvikling for barnet i og på tværs af forskellige livssammenhænge.
 • At synliggøre og styrke forældres og netværkets ressourcer og kompetencer.
 • At synliggøre og styrke barnets ressourcer, kompetencer og identitet – både under og efter ophold på Perlen.
 • Eventuelt opbygning af sikker base i en anden familie samtidig med at værdifulde bånd til biologisk familie fastholdes.

MÅLGRUPPE

Børn i alderen 4 – 14 år, der udviser betydelige kontakt-, udviklings- og adfærdsvanskeligheder og som har behov for omsorg og særlig socialpædagogisk indsats for at sætte gang i en positiv udviklingsproces.

Børn, hvor der vurderes eller der er tvivl om, hvorvidt der er tilstrækkelige ressourcer hos forældrene til at barnet kan komme hjem efter opholdet på Perlen.

Der kan være tale om en frivillig eller en tvangsmæssig anbringelse/indsats.

INDHOLD

I forbindelse med visitation indsamles de første brikker til forståelse for elevens udviklingshistorie, ressourcer og vanskeligheder.

Fase 1 - Kort efter barnets indflytning afholdes opstartsmøde, hvor barn, familie, skole samt netværk inviteres til at synliggøre og tale om, hvordan en ønskværdig fremtid kan se ud. Konkrete udviklingspunkter spottes og prioriteres og der arbejdes derefter målrettet med styrkelse af frugtbare relationer og udviklingsbefordrende samspilsmønstre både i det pædagogiske miljø på Perlen og i barnets øvrige livsdomæner.

Fase 2 - sker en yderligere styrkelse af kompetencer samt frugtbare samspilsmønstre i hjemmemiljøet, samtidig med at familie og netværk rustes til at tage mere og mere over.

SKOLEGANG

Velfungerende skolegang er et helt centralt element i et godt børneliv og der lægges afgørende vægt på, at barnet får en glædesfyldt, lærerig og stabil skolegang.

Barnet opretholder så vidt muligt sin sædvanlige skolegang.

PRIS (2023)

VEJEN FREM kombinationsindsats - Fase 1 (tidsbegrænset døgnanbringelse): 4.055 kr. pr. døgn
VEJEN FREM kombinationsindsats - Fase 2 (indsats i hjemmet): 8.498 kr. pr. uge

Pædagogisk psykologisk udredning i 3 mdr.: 3.558 kr. pr. døgn på døgnafdeling + et samlet beløb for udredning 55.344 kr. (2022) Pædagogisk psykologisk udredning er ikke en del af VEJEN FREM-kombinationsindsats, men ydelsen kan tilkøbes.

GEM/PRINT VORES TILBUD

Vil du gerne gemme eller printe information om 'VEJEN FREM - Kombinationsindsats' , så kan du hente en PDF-fil ved at følge dette link:

Tryk her

VEJEN FREM – i familien

I dette tilbud leveres VEJEN FREM indsatsen i barnets og familiens hjemmemiljø af en netværksmedarbejder. I en tidsbegrænset periode (typisk ½ år) involveres barn og familie, samt netværk i arbejdet med at forbedre de mange forhold, der er med til at skabe et godt børneliv. Forskellige metoder der strækker sig fra samtale ved køkkenbordet over sidemandsoplæring, træning og øvelse i almindelige hverdagssituationer til følgeskab af barn i skole eller til fodbold er i spil.

FORMÅL

 • At involvere barn, familier og netværk i udformning af målrettet og skræddersyet indsats.
 • At styrke familiens rolle som sikker base for barnet, hvorfra der sættes gang i en positiv udvikling for barnet i og på tværs af forskellige livssammenhænge
 • at synliggøre og styrke forældres og netværkets kompetencer, således at barnet gives mod- og medspil fra flere sunde og nærende relationer.
 • At synliggøre og styrke barnets ressourcer, kompetencer og identitet

MÅLGRUPPE

Børn i alderen 4 – 14 år, der udviser betydelige kontakt-, udviklings- og adfærdsvanskeligheder og som har behov for omsorg og særlig socialpædagogisk indsats for at sætte gang i en positiv udviklingsproces.

Børn, hvor der vurderes at der er tilstrækkelige ressourcer hos forældrene til at en intensive og målrettet indsats kan ændre samspilsmønstrene i familien.

INDHOLD

VEJEN FREM indsatsen begynder med opstartsmøde, hvor børn, familier samt netværk, inviteres til at synliggøre og at tale om, hvordan en ønskværdig fremtid kan se ud og hvad der hhv. beriger eller besværliggør hverdagen. Konkrete udviklingspunkter spottes og prioriteres og der arbejdes målrettet på styrkelse af frugtbare relationer og udviklingsbefordrende samspilsmønstre i hjemmet, i skolen og i fritidssammenhænge. Hver 3. måned afholdes dialog møder med børn, familier, skole samt netværk, hvor tegn på udvikling synliggøres og eventuelt nye udviklingspunkter prioriteres. 

SKOLEGANG

Velfungerende skolegang er et helt centralt element i et godt børneliv og der lægges afgørende vægt på, at barnet får en glædesfyldt, lærerig og stabil skolegang.

PRIS (2023)

Pris for VEJEN FREM i hjemmet / netværksfamilie: 1.229 kr. pr. døgn i 6 mdr.

GEM/PRINT VORES TILBUD

Vil du gerne gemme eller printe information om 'VEJEN FREM - i familien', så kan du hente en PDF-fil ved at følge dette link:

Tryk her

VEJEN FREM– i skolen

Velfungerende skolegang er et helt centralt element i et godt børneliv. Der er mange forhold i et barns skoleliv og skoledag, der virker ind på om barnet får en glædesfyldt, lærerig og stabil skolegang eller ej.

I dette tilbud leveres VEJEN FREM indsatsen primært i barnets skolemiljø af en netværksmedarbejder.

I en tidsbegrænset periode (typisk ½ år) involveres barn, skole og familie samt netværk i arbejdet med at forbedre de mange forhold, der er med til at skabe et godt skoleliv. Forskellige metoder der strækker sig fra samtaler om og fælles udforskning af skoledagens perlerække af stunder, over træning og øvelse i almindelige skolesituationer til følgeskab af barn på tværs af situationer så der f.eks. skabes gode overgange og forbindelse mellem skole og hjem, mellem timer og pauser, mellem skole og fritid mv. bringes i spil

FORMÅL

 • At involvere barn, familie, skole og netværk i udformning af målrettet og skræddersyet skoleindsats.
 • At sætte gang i en positiv udvikling for barnet i skolen i og på tværs af de mange forskellige situationer og relationer som barnet konkret indgår i
 • At synliggøre og styrke skolens og skolekammeraternes ressourcer og kompetencer, således at barnet gives mod- og medspil fra flere sunde og nærende relationer.
 • At synliggøre og styrke barnets ressourcer, kompetencer og identitet

MÅLGRUPPE

Børn og unge der slet ikke eller sjældent kommer i skole, samt børn der mistrives i skolemiljøet og som har yderst vanskeligt ved at indgå i læringsmiljøet på en hensigtsmæssig måde.

INDHOLD

VEJEN FREM indsatsen begynder med opstartsmøde, hvor barn, familie, skole samt netværk, inviteres til at synliggøre og at tale om, hvordan en ønskværdig skolegang kan se ud og hvad der hhv. beriger eller besværliggør hverdagen. Konkrete udviklingspunkter spottes og prioriteres og der arbejdes derefter målrettet på styrkelse af frugtbare relationer og udviklingsbefordrende samspilsmønstre i skolen og i fritidssammenhænge. Hver 3. måned afholdes dialog møder med børn, familier, skole samt netværk, hvor tegn på udvikling synliggøres og eventuelt nye udviklingspunkter prioriteres.

PRIS (2022)

Pris for VEJEN FREM i skolen: 1.214 kr. pr. døgn i 6 mdr.

GEM/PRINT VORES TILBUD

Vil du gerne gemme eller printe information om 'VEJEN FREM - i skolen', så kan du hente en PDF-fil ved at følge dette link:

Tryk her

VEJEN FREM – i plejefamilien

Børn, der anbringes i plejefamilier har ofte oplevet brud og problematiske forhold, der har sat sig spor i barnets sind og forholdemåder. At være familiemæssig base for et plejebarn kræver ofte mere end, hvad der kan rummes inden for et almindeligt familieliv, hvor almindelige forældrekompetencer er i spil.

I dette tilbud leveres VEJEN FREM indsatsen i barnets og plejefamiliens hjemmemiljø af en netværksmedarbejder. I en tidsbegrænset periode (typisk ½ år) involveres barn og plejefamilie, samt netværk (herunder også biologisk familie) i arbejdet med at forbedre de mange forhold, der er med til at skabe et godt børneliv. Forskellige metoder der strækker sig fra samtale ved køkkenbordet over sidemandsoplæring, træning og øvelse i almindelige hverdagssituationer til følgeskab af barn i skole eller til fodbold er i spil.

FORMÅL

 • At involvere barn, plejefamilie, biologisk familie og netværk i udformning af målrettet og skræddersyet indsats.
 • At styrke plejefamiliens rolle som sikker base for barnet, hvorfra der sættes gang i en positiv udvikling for barnet i og på tværs af forskellige livssammenhænge.
 • At styrke plejeforældres og netværkets ressourcer og kompetencer, således at barnet gives mod- og medspil fra flere sunde og nærende relationer.
 • At synliggøre og styrke barnets ressourcer, kompetencer og identitet

INDHOLD

VEJEN FREM indsatsen begynder med opstartsmøde, hvor børn, plejefamilie, familie, socialrådgiver, skole samt netværk inviteres til at synliggøre og at tale om, hvordan en ønskværdig fremtid kan se ud og hvad der hhv. beriger eller besværliggør hverdagen. Konkrete udviklingspunkter spottes og prioriteres og der arbejdes målrettet på styrkelse af frugtbare relationer og udviklingsbefordrende samspilsmønstre i hjemmet, på tværs af plejefamilie og biologisk familie, i skolen og i fritidssammenhænge. Hver 3. måned afholdes dialog møder med børn, familier, skole samt netværk, hvor tegn på udvikling synliggøres og eventuelt nye udviklingspunkter prioriteres.

SKOLEGANG

Velfungerende skolegang er et helt centralt element i et godt børneliv og der lægges afgørende vægt på, at barnet får en glædesfyldt, lærerig og stabil skolegang.

PRIS (2023)

VEJEN FREM i plejefamilie: 1.229 kr. pr. døgn i 3 mdr. 

GEM/PRINT VORES TILBUD

Vil du gerne gemme eller printe information om 'VEJEN FREM - i plejefamilien', så kan du hente en PDF-fil ved at følge dette link:

Tryk her