BØRNE OG UNGE CENTER VEJLE FJORD'S BESTYRELSE

BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING

Børne og Unge Center Vejle Fjord er en selvejende institution med en driftsoverenskomst med Vejle Kommune og tilknyttet KFUM’s Sociale Arbejde. Hovedbestyrelsen i KFUM’s Sociale Arbejde udpeger 4 medlemmer til vores bestyrelse – det femte medlem udpeges af Vejle Kommune.

 

BESTYRELSENS MEDLEMMER

Henrik Johannessen - Formand for bestyrelsen

Thyge Havgaard Bjerring – medlem af bestyrelsen for Vejle Kommune

Gert Kattenhøj – medlem af bestyrelsen for KSA

Per Bæk Jensen - medlem af bestyrelsen for KSA

Lars B. Rasmussen - medlem af bestyrelsen for KSA

    

 BESTYRELSENS VISION OG OPGAVER

  • At de børn og unge, der benytter BUCVF's tilbud, oplever stedet som trygt og udviklende.
  • At forældre og parter, der henviser til BUCVF, giver udtryk for, at børn og unge, der benytter BUCVF's tilbud, udvikler sig positivt ift. at mestre livet. 
  • At lokalområdets beboere giver udtryk for, at BUCVF er en respekteret og integreret del af lokalsamfundet.
  • At BUCVF's ansatte trives og udvikles på arbejdspladsen ved at gøre deres yderste for at hjælpe BUCVF's børn og unge bedst muligt - og i overensstemmelse med det værdigrundlag, BUCVF hviler på, som en institution tilknyttet KFUM’s Sociale Arbejde. KFUM’s Sociale Arbejdes værdier hviler på den danske folkekirkes grund, så vi betragter det enkelte menneske som ubetinget værdifuldt.
  • At BUCVF's ansatte er veluddannede og udvikler deres arbejdsmetoder i overensstemmelse med den nyeste og relevante viden.
  • At BUCVF's erfaringer og viden formidles til andre.
  • At BUCVF's bygninger og arealer udnyttes bedst tænkeligt til gavn for børn og unge på BUCVF.