RÅDGIVNING OG PRAKTISK HJÆLP TIL FORÆLDRE

BUCVF tilbyder også rådgivning og praktisk hjælp målrettet forældre til børn med ADHD/autismespektrumsforstyrrelser.

MÅLGRUPPE

Normalbegavede børn/unge i alderen 6 – 16 år med hjerneorganiske dysfunktioner indenfor ADHD og/eller autismespektrumsforstyrrelser. Der kan foruden diagnosen indgå forskellige sociale problemstillinger.

FORMÅL

At give forældre, barn og søskende hjælp til at skabe en struktureret og overskuelig hverdag. Det skal sikre at barnets udvikling kan fungere i familien og nærmiljøet.

Ydelsen kan købes i tre forskellige pakker, som varierer i antallet af konsulenttimer.

INDHOLD I ALLE TRE PAKKER:

 • Opstartmøde
 • Rådgivning og vejledning til familien
 • Fokus på kommunikationsstrategierne i familien
 • Øge handicapforståelsen ift. børn/unge med autismespektrumsforstyrrelser
 • Støtte til at styrke strukturen i familien hverdag
 • Familien støttes og vejledes i at anvende praktiske hjælpemidler
 • Afslutningsrapport
 • Afslutningsmøde

 

LILLE PAKKE – 17 TIMER

Familien har en vis grad af struktur i deres hverdag og BUCVF skal styrke/justere den struktur familien har i forvejen.

Konsulenttimerne fordeles på følgende måde:

 • Ydelse i familien - 10 timer
 • Formøde - 1 time
 • Forberedelse - 2 timer
 • Udarbejdelse af rapport - 3 timer
 • Opfølgning - 1 time

Pris: 6.460,-

 

MELLEM PAKKE – 30 TIMER

BUCVF afdækker familiens behov og hjælper familien med at strukturere barnets hverdag og udarbejder materialer samt giver vejledning i handicapforståelse.

Konsulenttimerne fordeles på følgende måde:

 • Ydelse i familien - 20 timer
 • Formøde - 1 time
 • Forberedelse - 4 timer
 • Udarbejde af rapport - 4 timer
 • Opfølgning - 1 time

Pris 11.400,- 

 

 

STOR PAKKE - 42 TIMER

BUCVF afdækker barnets behov og hjælper familien med at strukturere barnets hverdag og udarbejder materialer. Vejleder familien i handicapforståelse og understøtter muligheder for fritidsinteresser.

 • Ydelse i familien - 30 timer
 • Formøde - 1 time
 • Forberedelse - 6 timer
 • Udarbejde af rapport - 4 timer
 • Opfølgning - 1 time

Pris 15.960,-