KOM GODT IGANG PÅ SOLVEJSKOLEN

Når et barn skal skifte skole, er det vigtigt at få den rigtige start. Som en tillægsydelse, giver BUCVF også gerne støtte til at komme godt i gang på Solvejskolen.

MÅLGRUPPE

Tillægsydelsen er for børn og unge i alderen 6-16 år, som er indskrevet på Solvejskolen.

Målgruppen er karakteriseret ved:

  • at bo hjemme
  • at have svært ved at komme op om morgenen
  • at have brug for at blive hentet i en periode
  • at have behov for særlig støtte/motivation til at komme i skole, og som alternativt ikke ville komme i skole

FORMÅL

At barnet passer sin skolegang og daglige behandlingsindsats.

INDHOLD

Indhold og omfang tilrettelægges individuelt ud fra barnets/den unges behov og efter aftale med rådgiver.

Støtte til at motivere barnet til at stå op om morgenen og blive fulgt i skole.

Mulighed for ekstra frirum i undervisningen, så barnet kan tilbringe tid med pædagogen under alternative former.

Omfattende socialtræning udenfor skole og klubtid.

I en periode meget tættere og daglig kontakt mellem skole/hjem.

METODE

Der laves en konkret vurdering i fht. hvilken metode, der vil være mest brugbar i fht. netop det konkrete barn / ung. Den laves på baggrund af de forskellige teorier BUCVF læner sig op af, og som er beskrevet under Fælles Fagligt Fundament og Pædagogik og Behandling.

Konkret betyder det at medarbejderen har en anerkendende, respektfuld og omsorgsfuld tilgang til barnet / den unge. Samtidig fastholdes kravet om at barnet(den unge passer sin skole. Der arbejdes med at skabe motivation og finde brugbare handlinger, som gør barnet / den unge i stand til at stå op, passe sin skole og overvinde sin modstand eller manglende handlekraft.

Samme konkrete metode benyttes såfremt barnet / den unge skal have en særlig socialtræning efter almindeligt dagtilbud. 

Varighed: Efter aftal/en kortere periode.

Opfølgning: Følges op ved mailkontakt med familierådgiver, samt ved statusmøder. 

Pris: 302 kr. pr. time

Kørselsgodtgørelse og tid til kørsel er ikke indeholdt i prisen.