UDSLUSNING OG EFTERVÆRN

Udslusning og efterværn er en aftalt støtte til unge, der skal etablere sig i egen bolig og som har brug for særlig støtte til at håndtere et selvstændigt voksenliv.

MÅLGRUPPE

  • unge med behov for støtte til etablering i egen bolig
  • unge i egen bolig med behov for støtte i en længere periode, for at kunne håndtere en selvstændig voksen tilværelse.

Det kan være unge fra BUCVF eller unge fra et andet anbringelsessted.

FORMÅL

At sikre at den unge, der flytter i egen bolig, får den bedst mulige start med støtte. Målet er, at den unge skal kunne forvalte sit liv på en samfundsinkluderende måde.

INDHOLD

Der sættes overordnet fokus på at støtte den unge i:

  • skolegang, uddannelse eller arbejde
  • at få indarbejdet hverdagens døgnrytme
  • at tilegne sig færdigheder, der er nødvendige for at få hverdagen til at fungere
  • at udvikle sunde fritidsinteresser
  • at tilegne sig viden og færdigheder, som er nødvendige for at begå sig og ikke blive marginaliseret
  • at bygge videre på og styrke individuelle ressourcer

Den konkrete pædagogiske indsats er i indhold og omfang afhængig af den enkelte unges behov. Indsatsen tilrettelægges i samarbejde med den unge og forvaltningen samt tager sit afsæt i handleplanen. Indsatsen evalueres og justeres løbende.

METODE

Den pædagogiske metode bygger på et fælles fagligt fundament bestående af defineret menneskesyn og værdigrundlag, samt forskellige pædagogiske og psykologiske teorier. Dem kæder vi sammen til en sammenhængende forståelse af det enkelte menneske, dets handlinger og udviklingsmuligheder og derudfra målrettes de pædagogiske handlinger. Der evalueres og justeres løbende på de pædagogiske handlinger.

Der arbejdes på, at de unge får opbygget den tillid til de voksne, der skal til, for at de kan tage imod den hjælp og guidning, de har brug for.

Varighed for tilbuddene: efter aftale og med opsigelse på løbende måned plus en måned.

Opfølgning: Der udarbejdes Statusrapporter og afholdes Statusmøder, hvor rapporten gennemgås og hvor nye mål og perspektiver drøftes og besluttes. Det sker første gang efter 3 mdr. og herefter hver 6. mdr. efter gældende lovgivning.

Pris for udslusning og efterværn afregnes med 290,-kr pr. time.

Der udarbejdes en kontrakt hvor samværstid, telefonkontakt, rapportskrivning og kørselstid beregnes.

Der afregnes med konkrete kørte kilometer.