VELKOMMEN

Velkommen til Børne og Unge Center Vejle Fjord. På BUCVF samarbejder vi med børn/unge og familier på mange forskellige måder. Helt overordnet er BUCVF inddelt i ni afdelinger, som arbejder på forskellige måder.

  • Store Perlen - har både børn som bor her tidsbegrænset og længerevarende. Perlen arbejder også med en særlig tilgang, som vi kalder 'VEJEN FREM'. Er dit barn på VEJEN FREM kan du læse mere, ved at følge dette link:
    VEJEN FREM 

 

  • Stjernen, Satellitten, Tirsbjergvej, Lille Perlen og Udsigten - Er døgnafdelinger for børn/unge, der bor her fast i en længere periode.

 

  • Kærnehuset - Er en døgnafdeling for børn og unge med ADHD/autismespektrumsforstyrrelser.

 

  • Solvejskolen - Er vores interne skole, hvor mange af børnene, som bor på BUCVF går i skolen. Der går også elever på skolen, som ikke bor på BUCVF. 

 

  • Samværshuset - Er et hjemligt indrettet hus, hvor familier kan være sammen mens en samværskonsulent er tilstede til at rådgive. Du kan læse mere om Samværshuset, ved at følge dette link:
    Samværshuset

 

SAMARBEJDE

Vi ved at børn og forældrene er tæt forbundet, og det respekterer vi.

For at børnene kan udvikle sig, mens de er her på BUCVF, er det nødvendigt med et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem jer forældre og vores pædagoger/lærere/netværksmedarbejdere. Vi er meget opmærksomme på at skabe et godt samarbejde.

TÆT KONTAKT

Vi ønsker et tæt samarbejde med både forældre og andre personer, som har en stor rolle i barnets liv. Vi tilstræber, at I forældre altid føler jer velkomne på Børne og Unge Centeret og oplever at I bliver hørt og forstået. Vi ønsker, at forældre ringer til afdelingen, hvis der er noget, I undrer jer over eller der er noget, som l gerne vil have hjælp til.

FÆLLES OPLEVELSER

I forældre er velkomne til jævnligt at lave aftaler om, at I kan komme besøg. Vi inviterer også til forskellige arrangementer for forældre, hvor I kan komme og møde de andre børn, forældre og personalet, som har tilknytning til jeres barns afdeling.

Vi tror på, at gode fælles oplevelser skaber et godt samarbejde.

SÆRLIG FORÆLDREKONTAKT

Jeres barns kontaktpædagog vil kontakte jer cirka hver anden uge og informere om, hvordan det går med jeres barn. 

Vi vil også gerne lave aftaler om, at kontaktpædagogen kommer på besøg hjemme hos jer forældre sammen med jeres barn. Vi oplever, at det betyder rigtig meget for børnene.