VEJEN FREM - EN TIDS- OG MÅLFOKUSERET INDSATS

Børne og Unge Center Vejle Fjord er en af frontløberne i arbejdet med tids- og målfokuseret indsats. Vores tids- og målfokuserede indsats hedder VEJEN FREM og det er et koncept, vi selv har udviklet.

BOGEN OM VEJEN FREM

I juni 2019 har BUCVF udgivet bogen "VEJEN FREM - en livsfortælling og en metode" der består af to dele. Første del er en barsk, men livsbekræftende, livsfortælling om en mor, der har været igennem et VEJEN FREM-forløb, sammen med sin datter. Anden del af bogen er en beskrivelse af familie-behandlingsmetoden VEJEN FREM, som løbende illustreres af citater fra moren og medarbejderne, der arbejder med VEJEN FREM.  

Bogen er målrettet fagpersonale inden for børn og unge området, men kan læses af alle, som ønsker indsigt i en unik, systematisk døgn- og familiebehandlingsmetode, som bygger sig på den narrative og mentaliseringsbaseret tilgang, med fokus på medinddragelse og empowerment af familien.

Bogen koster 149 kr. og kan købes ved at kontakte Lene Cornelsen på mail: lenco@vejle.dk

VEJEN FREM PROJEKT-DOKUMENTER OG EFFKET

Herunder kan du hente forskellig information om vores koncept VEJEN FREM:

VEJEN FREM - Projektdokument: Download projektdokument

VEJEN FREM - Forandringsteori Fase 1 og 2Download Forandringsteori

VEJEN FREM - Det gode samarbejde Fase 1 og 2: Download 'Det gode samarbejde'

VEJEN FREM - Dokumenteret effekt: Download Effekten af VEJEN FREM

METODECENTERETS EVALUERING AF TIDSBEGRÆNSEDE/INTENSIVE ANBRINGELSER

Metodecenteret har udarbejdet forskellige beskrivelser og evalueringer af tidsbegrænsede/intensive anbringelser og BUCVF har bidraget som case og med fagligt indblik og erfaring. Hent rapporten til Metodecenterets hjemmeside:


 Hent rapporten