VISITATION

Børne og Unge Center Vejle Fjord har egen visitation.

Det indebærer at anbringende kommune henvender sig direkte til os, med forespørgsler om indskrivning.

Derefter leverer anbringende kommune de sagsakter, der skal danne grundlag for en vurdering af sagen.

På BUCVF har vi et visitationsudvalg bestående af forstander, afdelingsleder og psykologer. Udvalget mødes fast fredage. I nogle tilfælde beder vi om supplerende oplysninger enten pr. telefon eller mail.