FÆLLES FAGLIGT FUNDAMENT - for alle opgaver vi løser

Børne og Unge Center Vejle Fjord har et fælles fagligt fundament hvorudfra vi løser alle opgaver. Vores faglige fundament består af et defineret menneskesyn og et værdigrundlag, samt en række pædagogiske og psykologiske teorier.

Fundamentet fungerer som en slags kompas, der hjælper os med både at have fælles forståelse for menneskers almene udviklingsdynamik, bevæggrunde, handlinger samt have fælles standarder for hensigtsmæssige forholdemåder.

Med fundamentet som ståsted indsamler vi, fra visitationstidspunkt og videre frem, brikker til forståelse for barnets helt særlige udviklingshistorie, ressourcer og vanskeligheder. Vi kæder relevant baggrundsviden samt oplevelser som barn, familie, skole og vi selv daglig har, sammen til en sammenhængende forståelse af det enkelte barn, dets handlinger, værdier og udviklingsmuligheder og derudfra målretter vi vores pædagogiske handlinger på tværs af barnets livsdomæner.

Vores fælles afsæt optimerer vores daglige pædagogiske og behandlingsmæssige indsats, da vi ikke skal bruge tid på at blive enige om grundlæggende forhold. 

 

Grundlæggende trives og udvikler vi mennesker os bedst, når vi er indlejret i og indgår i sunde og frugtbare relationer til andre mennesker, hvor vi anerkendes og bekræftes, som de personer vi er. Vi arbejder til stadighed på, at skabe en kultur i den retning på hele Børne og Unge Centeret.

Samspillet med andre er udviklingens motor og vi ser samspil omkring oplevelser, samt samtale, som værende de helt centrale drivkræfter, når udvikling og trivsel af forskellige grunde er besværliggjort og skal understøttes og næres på nye måder.

Frugtbart mellemmenneskeligt samspil udgør sammen med tydelige og forudsigelige hverdagsrammer og -rytmer det miljø, vi tilbyder børn på Børne og Unge Centeret.

Vi møder børn på en anerkendende og udviklingsstøttende måde, så de bliver i stand til bedre at fornemme, at fortælle om og at forfølge det, der er vigtigt i deres liv.

Vi er opmærksomme på, at et barn, der har været vant til andre former for med- og modspil i sit liv skal have tid til at falde ind i hverdagens rytme på en afdeling. Medarbejderne møder barnet med den forståelse og opbygger bl.a. derigennem den tillidsfulde relation, der skal til, for at barnet kan udvikle sig i frugtbart samspil med andre.

Vil du læse mere om vores Fælles Faglige Fundament, så kan du åbne dette link:

Tryk her

 

Vores Fælles Faglige Fundament danner grundlag for vores pædagogik og behandling. Du kan læse mere ved at følge dette link:

Læs om Pædagogik og Behandling