FORÆLDRE INVOLVERING

Familietilknytning og slægtskab er betydningsfulde i alle menneskers liv og det har ofte store konsekvenser, hvis bånd svækkes eller kappes.

På Børne og Unge Center Vejle Fjord anerkender og respekterer vi det forhold at barn og forældre har en helt særlig tæt følelsesmæssig forbundenhed. Vi tilstræber, at forældre har en central plads i barnets liv - uanset hvor barnet bor.

 

Vi involverer, i det omfang det er muligt, forældre i afdækning af hvad der beriger og besværliggør hverdagen for barnet og samspillet mellem barn og forældre. Konkrete udviklingspunkter spottes og prioriteres i samarbejde med familerådgiver og danner afsæt for den kommende periodes målrettede indsats.

Et godt tillidsfuldt forældresamarbejde er alt afgørende for at barnet kan profitere af den særlige socialpædagogiske indsats der iværksættes. Vi tilstræber, at forældre altid føler sig velkommen på BUCVF og vi værdsætter alle besøg og kontakter, der give barnet oplevelser af tilhørsforhold og forbundethed.

Der vil være en løbende dialog mellem forældre og barnets kontaktpædagog om barnets dagligdag og trivsel i forskellige sammenhænge: på afdelingen, hjemme hos familien, i skolen, i fritidssammenhænge mv. Glæder, udfordringer, problemer og handlemuligheder vil blive belyst, så fælles strategier til barnets bedste kan udtænkes. Vi tilstræber at forældre har tillid til og finder det brugbart at kontakte afdelingen, hvis der er noget de undrer sig over, er i tvivl og eller vil have hjælp til.

Forældre er velkomne til jævnligt at komme og tilbringe tid sammen med deres barn på vores døgnafdelinger. Vi laver gennem året forskellige arrangementer for hhv. hele BUCVF's forældregruppe og for de enkelte afdelingers forældregrupper. Vi tror på at gode fælles oplevelser er befordrende for et godt samarbejde.

GEM/PRINT VORES TILBUD

Vil du gerne gemme eller printe information om Forældreinvolvering, så kan du hente en PDF-fil ved at følge dette link:

Tryk her