Ledelsesgrundlaget udgør den ramme, inden for hvilken vi udøver værdibaseret ledelse på Børne og Unge Center Vejle Fjord.

VÆRDIBASERET LEDELSE

For os betyder værdibaseret ledelse, at vi udøver vores ledelse ud fra vores vision, mission og et sæt vedtagne værdier, som definerer vores opfattelse af, hvad der er værdifuldt og ønskværdigt i vort daglige arbejde.

Det betyder, at vi som ledelse fokuserer på – og praktiserer – de værdier, der udgør selve grundlaget for BUCVF's virke.

Det betyder også, at vi som ledelse sikrer, at alle medarbejdere kender de vedtagne værdier og kan identificere sig med dem i deres daglige arbejde.

BUCVF's FEM VÆRDIER

Mod – tillid – nysgerrighed – engagement – anerkendelse.

I nedenstående link giver vi eksempler på, hvorledes disse fem værdier kan ses i det daglige arbejde.

BUCVF's SEKS LEDELSESKRAV

  • Du afklarer dit ansvarsområde og dine beføjelser
  • Du er ansvarlig for, at mission, vision, værdier, mål og strategier efterleves
  • Du har fokus på helheden
  • Du har fokus på udvikling
  • Du er lydhør over for omverdenen
  • Du sikrer overensstemmelse mellem medarbejdernes opgaver og kompetencer

 

Læs BUCVF's ledelsesgrundlag i fuld længde her: 

Hent ledelsesgrundlag