I december 2016 har ledergruppen formuleret en fælles vision og mission for Børne og Unge Center Vejle Fjord. Den vil vi sørge for at have i tankerne i vores daglige arbejde med børnene.

Vision for BUCVF

  • Til enhver tid at arbejde professionelt med børn og unge på en måde, der gør, at de kan mestre eget liv i et konstruktivt samspil med deres familie/netværk og øvrige samfund, med afsæt i dokumenteret faglighed og praksis.
  • At være kendt og anerkendt for dokumenteret effekt af Børne og Unge Center Vejle Fjords specialpædagogiske arbejde.

 

Mission for BUCVF

Vores mission er at løse udviklings-, lærings- og omsorgsopgaver med børn og unge i udsatte positioner i en tilpasset indsats med deres familier

 

Det opfylder vi ved:

  • Fortsat at levere og udvikle nye tilbud til børn, unge og deres familier, i forhold til kommunernes efterspørgsler.
  • At arbejde innovativt og målrettet med opgaverne ud fra løbende dokumentation, evaluering og effektmåling.
  • At sikre et godt og trygt arbejdsmiljø
  • At sikre høj kvalitet og faglighed i opgaveløsningen